Nieuwe gebruiker

Registreer gebruikersnaam en wachtwoord

Alle velden die met een rood sterretje zijn gemarkeerd, zijn verplicht in te vullen. (*)

Gebruikersnaam: * Kies een sterk wachtwoord,
van ten minste acht tekens en een
combinatie van hoofdletters,
kleine letters,
minstens één cijfer
en minstens één speciaal teken.:
* Wachtwoord herhalen: *

Privacybeleid

1. Algemeen
Dit elektronische kandidaatvolgsysteem ‘Visma EasyCruit’ wordt beheerd door TUI hoofdonderneming voor andere bedrijven van TUI. De verantwoordelijke instantie is in principe de dochteronderneming TUI Belgium NV, TUI Belgium Retail NV, TUI Airlines Belgium, TUI Technology, Tec4Jets NV, TUI Travel Distribution NV, Pats NV; die wordt vermeld in de desbetreffende vacatureadvertentie.

Alle persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, geslacht, en nationaliteit) met inbegrip van, de in de sollicitatiebijlagen opgenomen persoonsgegevens (hierna "gegevens") die u aan ons via het sollicitatieformulier beschikbaar stelt is samengesteld door TUI met als doel het verwerken van uw sollicitatie. Bijzondere persoonlijke gegevens (dwz gegevens over de ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven) worden niet verzameld tenzij dit wettelijk verplicht is of dit relevant is voor de goede uitvoering van de functie (vb. in het bezit zijn van een rijbewijs, lengte voor cabine personeel)

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere gerelateerde vacatures binnen TUI. Verantwoordelijk voor uw gegevens in deze zaak is TUI.

2. Gegevensopslag
Uw gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang via gecodeerde verzending, versleutelde opslag, een rol- en autorisatieconcept, een concept voor gegevensbescherming en fysieke beveiliging voor de servers.

3. Gegevenstoegang
Voor een goede werking hebben geselecteerde TUI-medewerkers toegang tot uw gegevens. Als onderdeel van de exploitatie en het onderhoud van dit elektronische kandidaatvolgsysteem stelt TUI ook externe dienstverleners toegang ter beschikking. Dit zijn Visma Software B.V. (en hun dochterondernemingen), in Nederland, Amazon Web Services (AWS), Inc. in de Verenigde Staten, Service Cloud in Verenigde Staten en Textkernel in Nederland.

Sommige van onze serviceproviders bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als binnen de Europese Economische Ruimte. Het gebruik van dergelijke serviceproviders vindt alleen plaats als aan de noodzakelijke gegevensbeschermingsvereisten volgens de Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetgeving is voldaan. AWS en Service Cloud zijn gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat AWS en Service Cloud voldoen aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Voor deze uitwisseling is een getekende verwerkersovereenkomst overeengekomen.

4. Recht op het verwijderen van gegevens
U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen, om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens of om onjuiste gegevens te corrigeren. Na het afronden van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens tot 3 jaar na afhandeling bewaard, uw gegevens kunnen dan voor andere gerelateerde vacatures binnen TUI gebruikt worden. Als toekomstige gewijzigde wettelijke vereisten een wijziging van de bewaarperiode vereisen, zal dit zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast aan het gewijzigde reglement.
5. Contactgegevens
U kunt op de volgende manier contact met ons opnemen om uw gegevens te laten wijzigen / verwijderen: careers@tui.be

B. Privacyverklaring
Om door te kunnen gaan met uw sollicitatie, moet u akkoord gaan met de bovenstaande punten. U kunt deze privacyverklaring op elk moment intrekken via het hierboven vermelde e-mailadres / contactgegevens.

1. Ik ga akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn persoonlijke gegevens die worden beschreven in de "Informatie over de verwerking van persoonsgegevens".

2. Als ik in mijn aanvraag bijzondere categorieën persoonsgegevens worden gevraagd (evenals informatie vervat in de door mij toegevoegde bijlagen) ben ik het hierbij uitdrukkelijk eens dat deze gegevens precies zullen worden behandeld zoals beschreven in de "Informatie over de verwerking van persoonsgegevens”.

Door "Privacy Statement accepteren?" aan te vinken stemt u in met de bovenstaande punten. Uw toestemming voorzien van een datum/tijdstempel wordt opgeslagen.

  Privacybeleid accepteren? *